Znanstveni rad - Pregledni rad
Promjena kvalifikacije oružanog sukoba

Fabijanić Gagro, Sandra (2008)