Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Stjecanje prava vlasništva primjenom ustanova dosjelosti i uzurpacije na nekretninama koje su bile u društvenom vlasništvu

Simonetti, Petar (2008)