Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova

Žunić Kovačević, Nataša; Čulinović-Herc, Edita (2008)