Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Građanstvo Europske unije, sloboda kretanja i pravo na uporabu manjinskog jezika u sudskom postupku

Bajčić, Martina; Martinović, Adrijana (2017)