Znanstveni rad - Pregledni rad
Pravo optuženika na obrazloženu sudsku odluku

Bubalović, Tadija (2014)