Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Nemeđunarodni oružani sukobi u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju

Fabijanić Gagro, Sandra (2007)