Znanstveni rad - Pregledni rad
Odgovornost prijevoznika za štete na robi u međunarodnom i domaćem prijevozu unutarnjim plovnim putevima

Ćorić, Dorotea; Debeljak-Rukavina, Sandra (2007)