Znanstveni rad - Pregledni rad
Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskome i hrvatskome pravu

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Laleta, Sandra (2007)