Znanstveni rad - Pregledni rad
Položaj članova uprave dioničkog društva pri sklapanju ugovora u ime društva, ali s osobnim interesom u pravnom poslu

Braut Filipović, Mihaela (2012)