Znanstveni rad - Pregledni rad
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora

Jurić, Dionis (2007)