Znanstveni rad - Pregledni rad
Neka pitanja odgovornosti za štetu koju prouzroči posloprimac pri izvršavanju činidbe rada prema austrijskom pravu

Laleta, Sandra (2006)