Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Pravo vlasništva i pravo građenja stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj

Simonetti, Petar (2006)