Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Bankarske garancije prema odredbama novog Zakona o obveznim odnosima (u poredbenopravnom kontekstu)

Slakoper, Zvonimir (2006)