Znanstveni rad - Pregledni rad
Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva i prijenosom prava – neka otvorena pitanja

Kunštek, Eduard (2006)