Stručni rad - Stručni rad
Kolektivno pregovaranje i proširenje primjene kolektivnog ugovora (oktroiranje kolektivnog ugovora)

Učur, Marinko Đ. (2006)