Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Arbitražno rješavanje sporova između ulagatelja i društava koja kotiraju na burzi zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala

Čulinović Herc, Edita; Butorac Malnar, Vlatka (2009)