Znanstveni rad - Pregledni rad
Pravna priroda i politička pozadina oružanih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Fabijanić Gagro, Sandra; Vukas, ml. (2008)