Znanstveni rad - Pregledni rad
Zaštita djece u oružanim sukobima u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a

Fabijanić Gagro, Sandra (2008)