Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Posebnosti ovlasti tužitelja Međunarodnog kaznenog suda da u interesu pravde odustane od istrage i kaznenog progona (čl. 53. Rimskog statuta)

Škorić, Marissabell (2007)