Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Sličnosti i razlike ugovora o polaganju, skrbništvu i upravljanju portfeljem vrijednosnih papira

Slakoper, Zvonimir (2006)