Znanstveni rad - Pregledni rad
ZVUČNO I SLIKOVNO SNIMANJE U KAZNENOM MATERIJALNOM I PROCESNOM PRAVU - TEORIJSKI I PRAKTIČNI IZAZOVI NOVIH TEHNOLOGIJA I ZAKONSKIH RJEŠENJA

Martinović, Igor; Tripalo, Dražen (2017)