Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Europeizacija hrvatskoga privatnog prava – usporedba s građanskim kodifikacijama postsocijalističkih zemalja

Hlača, Nenad (2017)