Znanstveni rad - Rad s konferencije
„Europeizacija“ hrvatskog poreznog postupovnog prava - o dosadašnjim ne/uspjesima kroz prizmu zadanih i imperativnih promjena

Žunić Kovačević, Nataša (2014)