Znanstveni rad - Pregledni rad
O proračunskom načelu prethodnog odobrenja u djelu Stjepana Radića

Žunić Kovačević, Nataša; Vukas ml., Budislav (2010)