Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Nezakoniti dokazi: Teorijske i praktične dvojbe u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava

Martinović, Igor; Kos, Damir (2016)