Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Privremena mjera zaustavljanja broda u hrvatskom pravu : de lege lata i de lege ferenda rješenja

Vuković, Ante; Bodul, Dejan (2012)