Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
ATIPIČNI RAD – IZAZOVI ZAŠTITE OD PSIHOSOCIJALNIH RIZIKA I STRESA NA RADU I U VEZI S RADOM

Laleta, Sandra; Senčur Peček, Darja (2017)