Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
PROPISE O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM TREBA USKLAĐIVATI S PRAVNOM STEČEVINOM EU-a

Učur, Marinko Đ. (2012)