Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Zamišljanje drugih – dinamika sukoba i mira u višeetničkim područjima Hrvatske

Banovac, Boris (2009)