specijalistički diplomski stručni
PRAVO NA NEOVISAN I NEPRISTRAN SUD PREMA ČLANKU 6. STAVKU 1. KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Ana Hajdin (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku