Rad nije dostupan
diplomski rad
POREZ NA DOHODAK U HRVATSKOM POREZNOM SUSTAVU U SVJETLU RECENTNE POREZNE REFORME

Josipa Glavičić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za financijsko pravo