Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
ZABRANA DISKRIMINACIJE PREMA ČLANKU 14. EUROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA
TEST DISKRIMINACIJE

Marina Kovačević Levačić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku