Rad nije dostupan
disertacija
Ugovor o zakupu broda
doktorska disertacija

Marija Pijaca (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Zavod za pomorsko i prometno pravo
Katedra za pomorsko i prometno pravo