Rad nije dostupan
diplomski rad
NORMATIVNI OKVIR FINANCIRANJA I OPOREZIVANJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Vanja Bettle (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za financijsko pravo