Rad nije dostupan
završni rad
EUROPSKI KODEKS DOBROG UPRAVNOG POSTUPANJA PUČKOG PRAVOBRANITELJA EUROPSKE UNIJE

Renata Ban (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za upravno pravo