Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
PRILOG ISTRAŽIVANJU SADRŽAJA NAČELA PRAVEDNOSTI KAO KRITERIJA EVALUACIJE NORMI MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA

Gadžo, Stjepan (2015)