Stručni rad - Stručni rad
Odnos stečajnoga postupka i medija u hrvatskom pravu iz perspektive Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - neka promišljanja -

Vuković, Ante; Grbić, Sanja; Bodul, Dejan (2013)