Znanstveni rad - Pregledni rad
UGOVOR O RADU I UGOVOR O DJELU: PODRUČJE PRIMJENE RADNOGA ZAKONODAVSTVA

Senčur Peček, Darja; Laleta, Sandra (2018)